Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 theo quy định mới nhất năm 2020? Nhận thưởng từ trúng giải sổ số, chương trình bốc thăm trúng thưởng sở hữu phải tính thuế TNCN không? Trúng thưởng bao nhiêu tiền thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Trúng giải bằng hiện vật có bị tính thuế TNCN không? thời khắc tính thuế TNCN từ trúng thưởng là lúc nào?

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN vắt năm cập nhật 2020

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Tncn Từ Trúng Thưởng 2020

I. Quy định Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020

Theo Khoản 6, Khoản 9 và Khoản 10 Điều hai Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hành Luật Thuế Thu nhập tư nhân (TNCN) quy định cụ thể như sau:

1. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 – Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là những khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới những hình thức sau đây:

a) Trúng thưởng xổ số do những tổ chức xổ số phát hành trả thưởng.

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi khi tham dự sắm bán hàng hóa, nhà sản xuất theo quy định của Luật thương mại.

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

đ) Trúng thưởng trong những trò chơi, cuộc thi có thưởng và những hình thức trúng thưởng khác do những công ty kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và những doanh nghiệp, cá nhân khác doanh nghiệp.

2. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của tư nhân nhận được từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối mang nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: 

cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong đơn vị cổ phần theo quy định của Luật công ty.

b) Đối có nhận quà tặng là phần vốn trong các công ty kinh tế, cơ sở vật chất buôn bán bao gồm: 

vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, cộng tác phố, tổ chức hợp danh, giao kèo hiệp tác buôn bán, vốn trong tổ chức cá nhân, cơ sở vật chất kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật hoặc đầy đủ hạ tầng kinh doanh nếu là công ty cá nhân, hạ tầng kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: 

quyền dùng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền mang đất; quyền sở hữu nhà, nói Anh chị em ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các Công trình vun đắp gắn liền với đất, đề cập cả Dự án xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối có nhận quà tặng là những tài sản khác phải đăng ký quyền với hoặc quyền sử dụng có cơ quan quản lý Nhà nước như:

ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, đề cập cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, nói cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

3. Thu nhập từ nhận thừa kế:

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của luật pháp về thừa kế, cụ thể như sau:

a) Đối sở hữu nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm:

cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái khoán, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và những dòng chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của tư nhân trong doanh nghiệp cổ phần theo quy định của Luật công ty.

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các công ty kinh tế, hạ tầng buôn bán bao gồm:

vốn góp trong đơn vị bổn phận hữu hạn, cộng tác phố, doanh nghiệp hợp danh, hiệp đồng cộng tác kinh doanh; vốn trong công ty cá nhân, cơ sở vật chất kinh doanh của cá nhân; vốn trong những hiệp hội, quỹ được phép xây dựng thương hiệu theo quy định của pháp luật hoặc đầy đủ cơ sở kinh doanh nếu là đơn vị tư nhân, hạ tầng buôn bán của tư nhân.

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm:

 quyền dùng đất; quyền tiêu dùng đất sở hữu tài sản gắn liền có đất; quyền có nhà, đề cập Các bạn ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và những Công trình xây dựng gắn liền có đất, nói cả Công trình vun đắp hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; những khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo chỉ dẫn tại điểm d, khoản một, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối có nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan điều hành Nhà nước như:

ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, nhắc cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, nhắc cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Tncn Từ Trúng Thưởng 2020

II. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 tính thuế như thế nào

Thuế TNCN phải nộp

Thu nhập tính thuế

Thuế suất 10

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng:

– Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần trị giá giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

– Trường hợp 1 giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình những căn cứ pháp lý chứng minh.

– Trường hợp không với căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân.

– Trường hợp tư nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng trị giá của các quà tặng.

Thu nhập tính thuế đối mang một số trò chơi sở hữu thưởng, cụ thể như sau:

a) Đối với trúng thưởng xổ số là rất nhiều giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản tầm giá nào.

b) Đối mang trúng thưởng khuyến mãi bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm giảm giá vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị phần tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ 1 khoản chi phí nào.

c) Đối sở hữu trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là phần đông giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham dự nhận được chưa trừ bất cứ 1 khoản mức giá nào.

– Căn cứ xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong 1 cuộc chơi là hóa đơn đổi tiền cho khách (theo loại cố nhiên Quy chế điều hành tài chính đối sở hữu hoạt động buôn bán trò chơi với thưởng của Bộ Tài chính) và các hóa đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp kế toán hiện hành.

Riêng đối sở hữu hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các quà tặng định kỳ cho khách may mắn và những hình thức như vậy khác thì thu nhập từ trúng thưởng là phần đông trị giá giải thưởng chưa trừ bất cứ 1 khoản mức giá nào khác.

d) Đối với trúng thưởng từ những trò chơi, cuộc thi với thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. giá trị tiền thưởng bằng hầu hết số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản giá bán nào.

– Thuế suất thuế thu nhập tư nhân đối mang thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần mang thuế suất là 10%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– thời khắc xác định thu nhập tính thuế đối sở hữu thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020 

2. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng:

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN từ trúng thưởng 2020, Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối có từng trường hợp, cụ thể như sau:

a) Đối sở hữu thừa kế, quà tặng là chứng khoán: trị giá tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời khắc đăng ký chuyển quyền với. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán là phần trị giá tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tính trên hồ hết những mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ 1 khoản tầm giá nào. Cụ thể như sau:

a.1) Đối mang chứng khoán giao dịch trên Sở đàm phán chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở thương lượng chứng khoán tại thời khắc đăng ký quyền mang chứng khoán.

a.2) Đối sở hữu chứng khoán ko thuộc trường hợp trên: trị giá của chứng khoán được căn cứ vào trị giá sổ sách kế toán của doanh nghiệp phát hành chiếc chứng khoán đó tại thời khắc lập Báo cáo vốn đầu tư gần nhất theo quy định của luật pháp về kế toán trước thời khắc đăng ký quyền có chứng khoán

b) Đối sở hữu thừa kế, quà tặng là vốn góp trong những tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào trị giá sổ sách kế toán của tổ chức tại thời điểm sắp nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

c) Đối sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau:

c.1) Đối sở hữu bất động sản là giá trị quyền dùng đất thì phần trị giá quyền tiêu dùng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban quần chúng cấp thức giấc quy định tại thời điểm tư nhân làm giấy tờ đăng ký quyền tiêu dùng bất động sản.

c.2) Đối mang bất động sản là nhà và Công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan điều hành Nhà nước sở hữu thẩm quyền về phân mẫu trị giá nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức vun đắp căn bản do cơ quan điều hành Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, Dự án kiến trúc tại thời khắc làm giấy má đăng ký quyền có.

– Trường hợp ko xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quy định.

d) Đối mang thừa kế, quà tặng là những tài sản khác phải đăng ký quyền mang hoặc quyền dùng mang cơ quan quản lý Nhà nước: trị giá tài sản được xác định trên hạ tầng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh giấc quy định tại thời khắc cá nhân khiến cho giấy tờ đăng ký quyền mang, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– Thời khắc xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm tư nhân làm hồ sơ đăng ký quyền với, quyền dùng tài sản thừa kế, quà tặng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/

reddit: https://reddit.com/user/accvietnam/

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Vận chuyển phế liệu: Khi thu mua phế liệu, người mua cần đảm bảo rằng phế liệu được vận chuyển đến nơi mua đúng cách và an toàn. Việc sử dụng phương tiện vận chuyển đúng cách giúp tránh tai nạn và bảo vệ môi trường.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Xử lý phế liệu: Sau khi mua phế liệu, người mua cần xử lý nó đúng cách để đảm bảo rằng phế liệu được tái chế hoặc xử lý đúng cách. Quá trình này bao gồm việc phân loại, tách chất và tái chế.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Việc theo dõi và cập nhật giá thép định kỳ là điều cần thiết để các doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Dịch vụ SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và thiết kế website là những lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh doanh trực tuyến hiện nay.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Máy phát điện Cummins và Doosan là những sản phẩm chất lượng cao và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông là một công nghệ phổ biến được sử dụng trong ngành xây dựng để cắt, khoan, phá hoặc tạo lỗ trên bề mặt bê tông.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. Phế liệu inox, nhôm, sắt và đồng là những tài nguyên phế liệu quan trọng trong công nghiệp tái chế.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Lắp đặt camera là một giải pháp hiệu quả để giám sát và bảo vệ an ninh cho các cửa hàng, văn phòng, gia đình và các công trình xây dựng.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Dịch vụ taxi nội bài Hà Nội là một trong những dịch vụ được nhiều người tin tưởng và sử dụng.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình là một dịch vụ được nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Giá thép hình, thép ống, thép tấm và thép hộp là những thông tin được nhiều khách hàng quan tâm khi mua sắm vật liệu xây dựng và sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Công ty VLXD Sài Gòn xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đá xây dựng mới nhất, cùng những chính sách ưu đãi cũng như những thông tin bổ ích mà chắc chắn quý khách không thể bỏ qua.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Xe ba gác sài gòn cung cấp dịch vụ cho thuê xe ba gác chở hàng tại khắp các quận trong Tp HCM và các tỉnh lân cận .
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng Công ty thu mua phế liệu giá cao TPHCM và toàn quốc【CÂN CHUẨN】Web thu mua phế liệu - HOA HỒNG tới 500 TRIỆU.
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt heo hữu cơ là một khái niệm khá bỡ ngỡ với một số người. Là heo được nuôi dưỡng và chăm sóc trong môi trường hoàn toàn tự nhiên.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Thu mua phế liệu số lượng lớn, mua nhanh, trả tiền ngay, cân đo phế liệu đúng khối lượng. Thu Mua Các Loại Phế Liệu Giá Cao Trên Toàn Quốc.
Báo giá thép Việt Nhật, báo giá thép Pomina

Báo giá thép Việt Nhật

Giá thép xây dựng Việt Nhật mới nhất vừa cập nhật từ nhà máy thép Vina Kyoei. Xem ngay báo giá sắt thép Việt Nhật (thanh vằn, thép cuộn, tròn trơn) hôm nay.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa là các hoạt động sắp xếp⭐_⭐ nâng, vận chuyển hàng hóa vào kho bãi có thể bằng tay, xe đẩy, xe nâng, xe vận chuyển với hình thức linh hoạt.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tại HCM, Trẻ, Năng Động, Số Lượng Theo Yêu Cầu cho ra đời dịch vụ bốc xếp hàng hóa với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp – giá cả cạnh tranh.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Vệ sinh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh là loại hình dịch vụ giúp bạn có thể tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như công sức dành cho việc dọn dẹp sạch sẽ.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi độc đáo được nhưng người thợ lành nghề nhất tạo nên.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Sửa khóa két sắt Bình Dương Đức Lộc luôn làm hài lòng khách hàng. Với phương châm mở két an toàn, thao tác nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đức Lộc có đội ngũ nhiệt tình, tân tâm phục vụ.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Rút hầm cầu giá rẻ TPHCM giảm giá 20% khách hàng mới & giảm 30% khách hàng cũ ✓ bảo hành 2 năm ✓ có mặt sau 15 phút gọi điện ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Trường huấn luyện chó số 1 Việt Nam hiện nay bạn sẽ yên tâm khi gửi thú cưng tại trường chúng tôi.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng Mạnh Tiến phát chuyên cung cấp thép hình, thép hộp, thép ống, tôn thép xây dựng, xà gồ xây dựng số 1.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ vách ngăn di động, vách ngăn kính, vách ngăn vệ sinh uy tín nhất hiện nay.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Bạn muốn hợp tác cùng công ty SEO để phát triển nội dung trang website, tăng lượt tương tác? Chưa biết địa chỉ nào uy tín? ĐẾN NGAY VINASEOVIET!

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu giá cao tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Chuyên thu mua phế liệu khắp tỉnh Tphcm và các tỉnh lân cận.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Sửa Khóa chuyên sửa khóa tại nhà giá rẻ 24/24 uy tín nhất TPHCM, khóa tủ, khóa két sắt, khóa xe máy, khóa xe hơi, xe ô tô, khóa cửa cuốn, khóa từ.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7.

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Mái hiên di động - mái xếp di động giải pháp che mưa, che nắng ngoài trời. Cập nhập bảng giá mới nhất các loại mái hiên mái xếp, mái che di động.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ chí Minh 199.000đ Chuyên nghiệp +Uy tín. Miễn phí 03 tháng báo cáo thuế giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công.
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Dự án City Gate 3 là dòng phân khúc căn hộ cao cấp ngay tại Quận 8, Tp. HCM; nằm trong chuỗi căn hộ City Gate của chủ đầu tư 577.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Biệt thự nằm trong quần thể sân Golf Phía Tây Sài Gòn West lakes Golf & Villas được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Trần Anh Group giá bán 3,5 tỷ/căn.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án The Elysium Tower là dự án căn hộ cao cấp do tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Gò Ô Môi, Quận 7.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Công ty chuyên nhận thi công khoan cắt bê tông TPHCM, rút lõi bê tông, cắt nền sàn, đục phá bê tông chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, báo giá tốt.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu Mua phế liệu Giá cao, nhận thu gôm thanh lý các loại phế liệu công trình, nhà máy, tận nơi ✓‎ vào xem giá chuẩn.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Báo giá Cát Đá Xây Dựng Giá Rẻ ✓ Đá Xây Dựng ✓ Cát Xây Dựng HCM ✓ VLXD tại Tp HCM và những tỉnh thành lân cận. ✓ Giá Tốt ✓ Chiếc Khấu Nhà Thầu Cao.
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

TAXI TẢI THÀNH HƯNG – Thương hiệu chuyển nhà uy tín hàng đầu tại TPHCM, HÀ NỘI. Trải hơn 25 năm thành lập, Thành Hưng đã khẳng định mình là đơn vị vận chuyển uy tín hiện nay.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi ngoài trời đẹp độc đáo làm mát không gian nhà, điều hòa không khí và mang lại may mắn tài lộc dành cho gia chủ.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Công ty Kho thép miền nam xây dựng là đại lý sắt thép xây dựng cấp 1 chính hãng của các thương hiệu thép sau:Pomina, Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát,…
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Thi Công Hoàn Thành Đúng Tiến Độ, Tư Vấn Báo Giá Nhanh Chóng Miễn Phí, Tiết Kiệm Chi Phí. Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông, Đục Phá Bê Tông, Khoan Rút Lõi Bê Tông.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi Trung Quốc uy tín an toàn. Để tránh mất phí cho khách hàng với nguồn tệ sạch, tỷ giá thấp.
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung ứng lao động là một hoạt động thương mại trao đổi sức lao động giữa bên cung cấp người lao động và bên có nhu cầu sử dụng lao động.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Dịch Vụ Thu Mua Phế Liệu Đồng, Nhôm, Sắt, Thép, Inox Hà Nội và Toàn Quốc ✓ Giá Cao So Với Thị Trường ✓ Dọn Dẹp Sạch Sẽ ✓ Thanh Toán Ngay.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Phúc An City là dự án khu đô thị cao cấp với qui mô lớn 102ha được đầu tư bởi Trần Anh Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Long An.
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Dự án Asahi Tower là dự án căn hộ chung cư – nhà phố tọa lạc tại trung tâm Quận 8. Với quỹ đất hơn 81.550,10m2 gồm 3 block căn hộ cao tầng và 2 dãy nhà phố.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Cũng như dự án đẳng cấp căn hộ City Gate 3, bạn vẫn sẽ được nhận rất nhiều tiện ích ngoại khu đẳng cấp ở dự án Căn hộ NNB Garden 4 Quận 8 này.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Bảng giá căn hộ NBB 2 (City Gate 5) chi tiết, tiến độ xây dựng và thanh toán khi mua. Giá bán căn hộ NBB 2 có tốt hay không ?
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5)

Dự án căn hộ City Gate 5 quận Bình Chánh - NBB 2 Bình Chánh được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Công ty cổ phần đầu tư 577. Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh giá rẻ nhất thị trường. Cập nhật báo giá tấm + thi công compact 12mm & 18mm năm 2022. Bảo hành 12 tháng. Màu sắc bền, đẹp.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO (Search Engine Optimization Services) là dịch vụ tối ưu giúp website thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất hiện nay là Google).