Phân loại ống thép đúc – Ống thép hàn

Phân loại ống thép đúc – Ống thép hàn

17 Tháng Tám, 2020
SO SÁNH ỐNG THÉP ĐÚC VÀ ỐNG THÉP HÀN – Thép ống được chia làm hai loại cơ bản là thép ống đúc và thép ống hàn, mỗi một loại thép ống sẽ có cách sản xuất khác nhau cũng...