Cuộc sống ở Nam Cực thì... rất cực, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và tinh thần lạc quan yêu đời.

Cuộc sống ở Nam Cực thì… rất cực, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và tinh thần lạc quan yêu đời.