Một môn thể thao điên rồ khác - Polar Plunge (cú nhảy địa cực) - nơi mọi người ném mình vào làn nước buốt giá!

Một môn thể thao điên rồ khác – Polar Plunge (cú nhảy địa cực) – nơi mọi người ném mình vào làn nước buốt giá!